6   evans   canolfan soar

Steffan Evans A Ffrindiau

Organiser:
The Merthyr Comedy Festival 2019

Location:
Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tydfil, CF47 8UB

Starts:
17:00 on 27/04/2019

Ends:
18:45 on 27/04/2019

Description:

Ser newydd comedi Cymraeg / New stars of Welsh comedy

Ers byrstio ar y gylchdaith gomedi, mae bwndel o egni Sir Benfro, Steffan Evans, wedi dod yn un o'r sêr sy'n codi’n gyflym. "Bachgen rhyfedd os oedd erioed" (Chortle) "Cymryd yr olygfa gomedi yn ôl storm" (Cymru Ar-lein)

Since bursting onto the comedy circuit, Pembrokeshire’s very own bundle of energy Steffan Evans has become one of the fastest rising stars around. “A roaring boy if ever there was” (Chortle) “Taking the comedy scene by storm” (Wales Online)

Doors open 4.30pm, show starts at 5pm

Unreserved seating

Age Restrictions:
16+


Tickets

Stripe
Advance Ticket

£6.00